« Якост

Много добра якост на опън перпендикулярно на основата (TR 10 kPa) – това има отношение по повод силите, които действат перпендикулярно на основата, вследствие на външните слоеве на топлоизолационната система и най-вече на засмукващите сили на вятъра. Те предизвикват материала да се разцепи в своя обем и в този смисъл стойността на този показател според изискванията на ETAG 004 е хубаво да не е под 10 кРа.