« Подобрена твърдост

Подобрена твърдост на материала, която ще илюстрираме със снимка и съм сигурен, че всеки с минимални разбирания относно качествата на строителните материали ще оцени веднага разликата: