« Пожаробезопасността

Абсолютно негорим продукт, с клас на реакция по огън А1. Пожаробезопасността в ETICS се превръща във все по-важен и ключов въпрос, с голяма тежест в строителните регулации не само в ЕО, но и в цял свят. Очакват се нови европейски директиви по отношение на пожаробезопасността при ETICS (нов стандарт за тестване и категоризиране) много скоро.