« Толеранс

Толеранс в дебелината на плочите е Т5, който означава от -1 до +3 мм.