« коефицент на топлопреминаване

Много добър коефицент на топлопреминаване от 0.036 W/mK.