« Какво подкрепя превъзходството на този продукт пред конкурентните такива на Българския пазар?

Какво подкрепя превъзходството на този продукт пред конкурентните такива на Българския пазар?