« топлинно съпротивление

Много добро топлинно съпротивление