« Увеличаване на икономическата конкурентоспособност

Спомогва за увеличаване на икономическата конкурентоспособност на Европа. Икономика на Европа зависи в значителна степен от вноса на енергия.Увеличаването на разходите ще удари конкурентоспособността на Европа значително.Изолацията на сгради помага за намаляване на общото потребление на енергия. Освен това европейските компании ще увеличат своята водеща позиция на международните пазари за енергийна ефективност.

Избрани сайтове конкурентоспособност

Нови интернет страници конкурентоспособност

  • USB-Travel- хотели, почивки и лагери Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020