« Заетостта

ETICS реално може да доведе до подкрепа на заетостта, защото за качественото изпълнение на системите са нужни обучени хора.