« цокълен профил

Стартиращият профил има за цел да подведе цялата система правилно от цокъла нагоре. Той обикновено е изпълнен с водооткъпващ край, така че при стичане на вода по фасадата тя да не прониква навътре в основата на сградата.

Важно е да се наблегне, че ETICS системите получават Европейско Техническо Одобрение, което в повечето случай се нарича ETAG 004. То е комбинация от различни тестове, които одобряватфункцията на системните компоненти в комбинация, като например натоварвания на срязване,хигротермално поведение, реакция на огън и т.н. Само когато всички тестове са направени и резултатите удовлетворяват изискванията, едва тогава притежателя на системата може да я предложи на пазара като завършен продукт.

В този ред на мисли само ако притежателят на системата е сигурен, че са доставени и използвани всички компоненти на системата, според указанията за монтаж от производителя, то тогава той може да поеме пълната отговорност за издържливостта и безопасността на системата. Друг важен момент е самото изпълнение на системата на място, на обекта, защото принципното използване на правилните материали не е достатъчна гаранция за качеството на системата. Ето защо много притежатели на ETICS системи предпочитат да работят с обучени от тях самите изпълнители, преминали през етап гарантиращ, че те са достатъчно квалифицирани за възложената работа.

Промяната дори на един елемент от системата, понякога дори с благородни намерения, да се сложи нещо по-скъпо или по-качествено, или да се спести може да доведе до компроментиране на крайния продукт, просто защото поведението на точно тези компоненти на системата не е тествано и доказано, че те сработват заедно добре. И от друга страна изпълнението на системата с всички нужни материали, но при температура на въздуха над 30 градуса примерно с тънкослойна мазилка, също може да доведе до нежелани резултати и напукване на финишния слой.

Понякога изглежда много привлекателно, за да спестите малко пари да закупите евтини компонентиот различни производители, за изпълнение на ETICS система на строителната площадка. Но какво се случва, ако се появят проблеми? Кой ще поеме отговорността? В крайна сметка това еапликатора, който гарантира изпълнението на работата си. Скъпи ремонти или нечетен бройреконструкция на системите често са следствие на смесване на отделните компоненти на систематаот различни доставчици.

В такива случаи всички гаранции от титуляра на система веднага стават невалидни. Затовалоялността към системата най-накрая се отплаща, особено ако се вземе под внимание жизнения цикъл на ETICS.