« подсилване

С цел да се подсили топлоизолационния материал, за да изпълнява по-дълго функцията си, се използва армирана шпакловка със стъклофибърна мрежа, която е хубаво да се постави в горния слой на шпакловката;