« Основни компоненти

Основните компоненти на системата са: