« Терморууф

Топлоизолация, хидроизолация и носеща поставка за нареждане на керемидите се нарича Терморууф


ксилол.. Какво е това и за какво служи, и как се използва  какво означава » www.alelbg.com 

кетони кетони.. Какво са кетони и за какво се използват?

освободен от акциз краен потребител - какво е и какво означава?  какво означава » www.alelbg.com