« Термопомпи

Машина, която извършва механична работа, за да прехвърля количество топлина от по-студен източник към по-топъл източник, като по-топло тяло се нарича термопомпа. За разлика от водните помпи, които изчерпват вода от водоизточник, термопомпите изчерпват топлина от околната среда.

Избрани сайтове термопомпа

Най-актуални страници термопомпа

  • Как работи термопомпата?

  • Какво е термопомпа? Термопомпи

  • Предимства и недостатъци на отоплението с термопомпа Отопление с термопомпа