« Термомостовете

Термомостовете, които се елиминират е друг плюс на поставянето на капачките FIBRANgeoCAP. Минималните термомостове биха се получили на местата, където се дюбелира. Дюбелите, които Фибран предлага са метални, но облечени в найлоново покритие по цялата си дължина.


Софарма бизнес Тауърс е сред най-интелигентните еко сгради в Югоизточна Европа. Управлението на светлината в сградата става чрез щорите, които автоматично се променят в зависимост от времето навън. Така се постига висока енергийна ефективност за отопление  какво означава » krib.bg Огнян Донев