« Звукоизолация

Звукоизолация – последни медицински изследвания показват, че подобряването на шумоизолацията, е от висока за поддържането на психическото и физическото здраве на хората. Т.к. намаляването на шума с  6 dB намалява наполовина възприемането от човешкото ухо, използването само на 5 cм FIBRANgeo BP-ETICS може да намали шума със 70%!

Избрани сайтове Звукоизолация

Най-актуални страници Звукоизолация

  • Какви са предимствата на сухото строителство? Сухо строителство - предимства

  • Акустични ленти