« Толеранс

Толеранс в дебелината на плочите е Т5, който означава от -1 до +3 мм.

Избрани сайтове Толеранс

Най-актуални страници Толеранс

  • Потопяеми помпи с нож FORAS серия FTR 400 - 550Т Потопяеми помпи с нож FTR 400 - 550Т

  • Потопяеми помпи с нож FORAS серия FTR 150 - 300 Помпи с нож FORAS FTR