« коефицент на топлопреминаване

Много добър коефицент на топлопреминаване от 0.036 W/mK.


Софарма за Огнян Донев Важна информация за финансовото състояние и всичко свързано с много пари  какво означава » www.sopharmagroup.com