« Плочите

Плочите FIBRANgeo BP ETICS са с размери 1000х600, т.е. удобни за работа от изпълнителите, защото все пак плътността на този материал не е като EPS и XPS, а значително по-голяма.

Избрани сайтове Плочите

Най-актуални страници Плочите

  • Задигнаха плочите от тротоар в Роман