« Увеличаване на икономическата конкурентоспособност

Спомогва за увеличаване на икономическата конкурентоспособност на Европа. Икономика на Европа зависи в значителна степен от вноса на енергия.Увеличаването на разходите ще удари конкурентоспособността на Европа значително.Изолацията на сгради помага за намаляване на общото потребление на енергия. Освен това европейските компании ще увеличат своята водеща позиция на международните пазари за енергийна ефективност.

Избрани сайтове конкурентоспособност

Най-актуални страници конкурентоспособност

  • Донков и синове ООД получи финансиране по ОПИК на ЕС

  • Новини какво означава » ...

  • Новини Дедал 95 Новини