« Еx all inc

Еx all inc означава разширено изхранване или разширен ол инклузив


Без ДДС освободен от акциз краен потребител - какво е и какво означава?  какво означава » www.alelbg.com освободен от акциз краен потребител